Novice

Lokalna akcija v Rogaški Slatini

Lokalna akcija v Rogaški Slatini

Naša zadnja lokalna akcija v okviru projekta Vse_i za mavrico je potekala 5. septembra 2020 v Rogaški Slatini. Pri pripravi in izvedbi smo sodelovale_i z Mladinskim svetom Rogaška Slatina (MSORS). 

Na Evropski ploščadi, ki je del Zdraviliškega parka in središče Rogaške Slatine, smo postavile_i stojnico z informativnimi materiali in promocijskim gradivom. Pripravile_i smo kratek LGBTIQA+ kviz, pri katerem so osebe za pravilne odgovore lahko izbrale perlice, s katerimi so nato izdelale zapestnico, ki predstavlja njihovo zavezništvo LGBTIQA+ skupnosti. Mimoidoče smo tudi vabile_i, da se fotografirajo z okvirjem #AllforRainbow in podajo izjavo podpore. 

Rogaška Slatina spada pod volilni okraj, ki je bil na referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih s 78,60 % glasov proti med desetimi volilnimi okraji z najmanjšo podporo predlogu zakona. Na začetku nas je zato skrbelo, kako bo sprejeta naša prisotnost, vendar smo imele_i pozitivno izkušnjo. Večina ljudi je bila sicer zadržana in niso pristopile_i do stojnice, temveč so nas raje opazovale_i (in komentirale_i) iz bližnjega lokala. Tiste osebe, ki so prišle k stojnici, pa so bile zelo podporne, željne spoznati kaj novega in podpreti LGBTIQA+ skupnost. Kar nekaj oseb je bilo pripravljenih javno izraziti zavezništvo LGBTIQA+ skupnosti in so podale izjavo podpore. 

Na vprašanje, zakaj podpira enakopravnost LGBTIQA+ oseb, je en_a od obiskovalk_cev stojnice odgovoril_a:  »Ker je to odločitev vsakega posameznika. Pritisk s strani normativov družbe je še vedno prisoten, zato je nujno, da podpiramo enakopravnost in izkažemo podporo z zgledi in načinom življenja.«. Še en odgovor, ki smo ga dobile_i je bil: »Ker smo vsi ljudje in si vsi zaslužimo enako obravnavo.« Ena oseba je tudi izpostavila razlog, zakaj je pomembno, da ozaveščamo o človekovih pravicah LGBTIQA+ oseb v manjših krajih po Sloveniji, in sicer: »Ker imajo posebno v majhnih krajih, kot je naš, premalo podpore. Ker gre za osnovne človekove pravice.« 

Včasih od sokrajank_ov slišim, da Rogaška Slatina še ni pripravljena spremeniti svojih pogledov in sprejeti ter podpreti LGBTIQA+ skupnosti. Po dogodku smo zasledile_i tudi negativen odziv enega od mladinskih društev iz okolice Rogaške Slatine, ki so na svoji Facebook strani zapisale_i, da »ostro nasprotujejo promociji vseh oblik LGBT skupin in njihovih idej v imenu Mladinskega sveta Rogaška Slatina.«  V tem mladinskem društvu so se v celoti distancirale_i od stališča in aktivnosti MSORS v povezavi z dogodkom, saj so mnenja, da je mladinski svet »organizacija, ki povezuje vsa mladinska društva in mlade v občini in je nesprejemljiva promocija idej, ki niso v skladu z večinskimi družbenimi normami in z večinskim mnenjem mladih v našem kraju«. Ravno zaradi takšnih stališč in odzivov je pomembno, da se v Rogaški Slatini začne odpirati tematike o nenormativnih osebnih okoliščinah in zagovarjanju ter spoštovanju človekovih pravic, saj življenje LGBTIQA+ oseb v majhnih krajih pogosto ni lahko. LGBTIQA+ osebe se v domačem kraju velikokrat ne počutijo dovolj varne_i, da bi se razkrile_i, saj lahko po razkritju doživljajo zavračanje, izključevanje in/ali ostale različne oblike nasilja. 

Prav zato je bila naša prisotnost v Rogaški Slatini pomembna. Kot je rekla ena od sodelujočih oseb: »Treba je ustvariti hrup, da se ljudje zbudijo in se začne govoriti o tej temi, da se stvari spremenijo na boljše in da okolje postane bolj vključujoče.« Odprle_i smo prostor za pogovor, ljudje pa so lahko tudi spoznali, da LGBTIQA+ osebe obstajajo tudi v njihovem okolju. Hkrati pa so imele LGBTIQA+ osebe možnost videti, da tudi v lokalnem okolju obstajajo zaveznice_ki skupnosti, ki jih spoštujejo in sprejemajo ter so se pripravljene_i zavzeti za oblikovanje podpornega in vključujočega okolja, kjer bo lahko vsaka oseba izražala samo sebe brez strahu pred zavrnitvijo in nasiljem. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll down to see next article
Novice
Slovenj Gradec